Current Size: 100%

Media?Wijs! Sensibiliseren van mensen in armoede

In de zomervakantie is het gewoonlijk zeer rustig bij digidak. De laatste dagen is er echter al veel bedrijvigheid in een aantal digidak-locaties. De filmploeg van Storycatches is hier neergedaald en druk aan het werk!

Digidak, Digipolis en Storycatchers slaan de handen in elkaar voor het project Media?Wijs! Mensen in armoede staan in dit project centraal. Doel is om hen te sensibiliseren om mediawijze competenties te verwerven.

Hiervoor wordt een methodiek gehanteerd die de voordelen van doelgericht ICT-gebruik concreet zichtbaar maakt. Dit door middel van videogetuigenissen van mensen uit de doelgroep zelf. De getuigen bepalen zelf de inhoud, op basis van eigen ervaringen en zijn betrokken bij het mediacreatie proces. De filmpjes en het bijhorende draaiboek kunnen gebruikt worden door verenigingen, begeleiders, ook door diegene die zelf geen of beperkte technische competenties hebben.
Via deze methodiek willen we mensen warm maken op stappen te zetten naar digitale media en ICT-leeromgevingen.

 

Media?Wijs! wordt ondersteund door Iminds.