Current Size: 100%

Over digidak

In onze huidige samenleving is technologie en het gebruik van nieuwe media om te communiceren onmisbaar geworden. Dankzij de nieuwe technologische ontwikkelingen wordt het leven ons een stuk makkelijker gemaakt. Spijtig genoeg kan niet iedereen hiervan mee profiteren. Om te kunnen genieten van deze voordelen moet je namelijk heel wat competenties ter beschikking hebben. Je moet met technologie kunnen omgaan (knoppenkennis), je moet je weg kunnen vinden in het overaanbod van digitale informatie (structurele en informatieve vaardigheden) en je moet dit alles ook strategisch kunnen inzetten om er zelf beter van te worden. Pas dan kan je participeren aan deze nieuwe vorm van samenleven.

Digidak is een methodiek om via kleinschalige en laagdrempelige openbare computerruimten mensen - in het bijzonder kansengroepen - te laten kennismaken met de mogelijkheden van nieuwe media.

 

Visie

Digidak streeft naar een e-inclusieve samenleving en wil kansen creëren voor iedereen om op een zeer eenvoudige manier kennis te maken met nieuwe media. Om de drempel tot deelname aan digidak te verlagen, worden digidak lokalen ingericht in omgevingen waar mensen vertrouwd zijn. Daar kunnen zij vrijblijvend binnenlopen en gebruik maken van de computers, internet. Begeleiders staan klaar om hen te helpen. Ook deelnemen aan initiatie is mogelijk. Digidak lokalen zijn kleinschalig, gratis en vooral ook een ontmoetingsruimte. Mensen leren er van en met elkaar.

 

Geschiedenis

Digidak ging van start als pilootproject in Turnhout in 2003. Van daaruit groeide het project eerst in de provincie Antwerpen, en daarna in de provincie Limburg uit tot de grootste speler van Vlaanderen op gebied van  openbare computerruimten.