top of page

Privacy verklaring bezoekers

Privacyverklaring BLENDERS vzw
(Digidak bezoekers)

Blenders vzw (Digidak) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert de privacywetgeving ter zake.

 

Blenders vzw (Digidak) kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 

Hieronder vindt u een overzicht van deze persoonsgegevens:

Persoonlijke identiteitsgegeven:

-       voor- en achternaam,

-       adresgegevens,

-       telefoonnummer,

-       nationaliteit

-       geslacht

-       opleidingsniveau

-       statuut

-       e-mailadres,

-       geboortedatum,

-       uw computerkennis.

 

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen:

-       indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;

-       Het plannen van activiteiten en het contacteren van en communiceren met leden van Digidak in dat kader;

-       Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Digidak;

-       Statistische doeleinden – hiervoor worden persoonsgegevens geanonimiseerd;

-       Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en trajecten;

-       Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

-       Om u een enquête te sturen ivm een activiteit of traject waaraan u heeft deelgenomen.

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-       het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven, uitnodigingen, enquêtes;

-       het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

-       het verzorgen van IT-infrastructuur (IT-netwerk, cloud,…).

 

Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.

Wij geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

 

Blenders vzw (Digidak) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en enkel voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, of tot zolang specifieke regelgeving dat vereist.

 

Blenders vzw (Digidak) gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Op de website van Digidak worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en gegevens die uw browser meestuurt. Ook gebruikt BLENDERS vzw Google Analytics om na te gaan welke pagina’s van de website veel bezocht worden en welke zoekwoorden gebruikt worden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BLENDERS vzw gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken wij gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en maatregelen worden op geregelde tijdstippen bijgesteld indien nodig.

 

 

BLENDERS vzw (Digidak) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij
 

BLENDERS vzw

Steenweg op Tielen 70

2300 Turnhout

tel. +32 (0)14 41 82 18

 

U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die BLENDERS vzw over u verzamelt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten aanpassen of laten verwijderen. Dit kan door een mailtje te sturen naar privacyDigidak@blenders.be.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met ons.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. 

Logo Blenders
bottom of page